بانک نمونه سوال دروس پیامهای آسمان،عربی و قران

باسلام اینجانب محمد شفیعی دستگرد ساکن استان خراسان جنوبی ،لیسانس آموزش دینی وعربی از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند ودر حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه ی غرب دانشگاه فردوسی مشهد می باشم و در این وبلاگ سعی دارم تا مطالب آموزشی در مورد دروس دینی ،عربی،قران متوسطه اول وفلسفه ومنطق متوسطه دوره دوم در اختیار همکاران گرامی ودانش آموزان عزیز قرار دهم ودر ضمن پذیرای نظرات وهمکاری های همه ی شما دوستان عزیز هستم 

ابزار هدایت به بالای صفحه